شنبه تا پنج شنبه از ساعت 9 صبج لغایت 18:30 بعد از ظهر ، جمعه تعطیل می باشد.

بلبرینگ های شیار عمیق

می توان گفت که بلبرینگ شیار عمیق دارای بیشترین دامنه کاربرد این بلبرینگ در تمامی صنایع سبک و سنگین در میان انواع دیگر بلبرینگ ها می باشند که البته دلیل اصلی آن این است که اولین سری از بلبرینگ ها که به صورت تولید انبوه وارد صنعت همه کشور ها شدند همین بلبرینگهای شیار عمیق یا شش هزاری ها بودندو البته دلایل دیگری هم مانند داشتن طرح ساده، یک تکه بودن، توانایی و قدرت کارکرد در سرعت های بالا یا دور های بالا ، محکم بودن در حین کارکرد و نیاز نداشتن آن به تعمیر و نگهداری در این امر سهیم بودند.
بلبرینگ های شیار عمیق سری 16
بلبرینگ های شیار عمیق سری ۱۶
بلبرینگ های شیار عمیق سری ۴۲
بلبرینگ های شیار عمیق 43
بلبرینگ های شیار عمیق ۴۳
بلبرینگ های شیار عمیق 60
بلبرینگ های شیار عمیق ۶۰
بلبرینگ های شیار عمیق 60-NR
بلبرینگ های شیار عمیق ۶۰-NR
بلبرینگ های شیار عمیق 60-V
بلبرینگ های شیار عمیق ۶۰-V
بلبرینگ های شیار عمیق 62
بلبرینگ های شیار عمیق ۶۲
بلبرینگ های شیار عمیق 62-NR
بلبرینگ های شیار عمیق ۶۲-NR
بلبرینگ های شیار عمیق 622
بلبرینگ های شیار عمیق ۶۲۲
بلبرینگ های شیار عمیق 623
بلبرینگ های شیار عمیق ۶۲۳
بلبرینگ های شیار عمیق 63
بلبرینگ های شیار عمیق ۶۳
بلبرینگ های شیار عمیق 63-NR
بلبرینگ های شیار عمیق ۶۳-NR
بلبرینگ های شیار عمیق 630
بلبرینگ های شیار عمیق ۶۳۰
بلبرینگ های شیار عمیق 638
بلبرینگ های شیار عمیق ۶۳۸
بلبرینگ های شیار عمیق 638-v
بلبرینگ های شیار عمیق ۶۳۸-v
بلبرینگ های شیار عمیق 64
بلبرینگ های شیار عمیق ۶۴
بلبرینگ های شیار عمیق 67
بلبرینگ های شیار عمیق ۶۷
بلبرینگ های شیار عمیق 68
ببلبرینگ های شیار عمیق ۶۸
بلبرینگ های شیار عمیق 68-V
بلبرینگ های شیار عمیق ۶۸-V
بلبرینگ های شیار عمیق 69
بلبرینگ های شیار عمیق ۶۹
بلبرینگ های شیار عمیق 69-V
بلبرینگ های شیار عمیق ۶۹-V
بلبرینگ های شیار عمیق C638
بلبرینگ های شیار عمیق C638
بلبرینگ های شیار عمیق C67
بلبرینگ های شیار عمیق C67
بلبرینگ های شیار عمیق C68
بلبرینگ های شیار عمیق C68
بلبرینگ های شیار عمیق C69
بلبرینگ های شیار عمیق C69
بلبرینگ های شیار عمیق CE60
بلبرینگ های شیار عمیق CE60
بلبرینگ های شیار عمیق CE62
بلبرینگ های شیار عمیق CE62
بلبرینگ های شیار عمیق CE63
بلبرینگ های شیار عمیق CE63
بلبرینگ های شیار عمیق F60
بلبرینگ های شیار عمیق F60
بلبرینگ های شیار عمیق F67
بلبرینگ های شیار عمیق F67
بلبرینگ های شیار عمیق F68
بلبرینگ های شیار عمیق F68
بلبرینگ های شیار عمیق F69
بلبرینگ های شیار عمیق F69
بلبرینگ های شیار عمیق R
بلبرینگ های شیار عمیق R
بلبرینگ های شیار عمیق RMS
بلبرینگ های شیار عمیق RMS
بلبرینگ های شیار عمیق SS16
بلبرینگ های شیار عمیق SS16
بلبرینگ های شیار عمیق SS60
بلبرینگ های شیار عمیق SS60
بلبرینگ های شیار عمیق SS62
بلبرینگ های شیار عمیق SS62
بلبرینگ های شیار عمیق SS63
بلبرینگ های شیار عمیق SS63
بلبرینگ های شیار عمیق SS638
بلبرینگ های شیار عمیق SS638
بلبرینگ های شیار عمیق SS67
بلبرینگ های شیار عمیق SS67
بلبرینگ های شیار عمیق SS68
بلبرینگ های شیار عمیق SS68
بلبرینگ های شیار عمیق SS69
بلبرینگ های شیار عمیق SS69
بلبرینگ های شیار عمیق SSR
بلبرینگ های شیار عمیق SSR